Wyniki ankiety: Badanie polskiej blogosfery firmowej 2015

 • 1 strona

 • 1. Od jak dawna blogi wykorzystywane są w Państwa firmie? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  do 3 miesięcy
   
  2,94%
  2
  od 3 do 6 miesięcy
   
  8,82%
  6
  od 6 miesięcy do roku
   
  8,82%
  6
  od roku do 2 lat
   
  20,59%
  14
  powyżej 2 lat
   
  29,41%
  20
  powyżej 4 lat
   
  29,41%
  20
  Wypełnienia: 68
 • 2. Ile blogów jest prowadzonych jako oficjalne blogi firmowe? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  jeden
   
  79,41%
  54
  dwa
   
  17,65%
  12
  trzy
   
  1,47%
  1
  cztery i więcej
   
  1,47%
  1
  Wypełnienia: 68
 • 3. Jak często dodawane są wpisy na blogu/blogach? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  kilka razy w tygodniu
   
  22,06%
  15
  przynajmniej raz w tygodniu
   
  30,88%
  21
  kilka razy w miesiącu
   
  25,00%
  17
  przynajmniej raz na miesiąc
   
  17,65%
  12
  rzadziej niż raz w miesiącu
   
  4,41%
  3
  Wypełnienia: 68
 • 2 strona

 • 4. Czy blog/blogi firmowe są promowane? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, na stronie firmowej
   
  70,59%
  48
  tak, poprzez pozycjonowanie w wyszukiwarkach
   
  39,71%
  27
  tak, w mediach społecznościowych
   
  86,76%
  59
  tak, w inny sposób; proszę wskazać w jaki:
   
  23,53%
  nie, nie są promowane w specjalny sposób
   
  1,47%
  1
  Wypełnienia: 68
 • 5. Z jakich powodów rozpoczęte zostało prowadzenie bloga/blogów? Wymień najważniejsze powody. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Bezpośrednia, mniej formalna komunikacja z klientami/partnerami
   
  50,00%
  34
  Budowanie pozycji firmy jako eksperta w danej dziedzinie
   
  89,71%
  61
  Prezentacja oferty firmy, edukacja na temat produktów i usług
   
  50,00%
  34
  Edukacja i pomoc klientom
   
  69,12%
  47
  Możliwość wyjścia poza tematykę firmową
   
  23,53%
  16
  Poznanie opinii klientów
   
  19,12%
  13
  Inny powód - proszę wskazać jaki:
   
  14,71%
  Wypełnienia: 68
 • 6. Proszę ocenić ważność bloga w komunikacji firmy. *

  Wpisz liczbę z przedziału 1-5, gdzie 1 oznacza wartość z lewej strony skali, a 5 wartość z prawej strony.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Skala lewa Średnia pozycja suwaka Skala prawa Średnia wartość (1-5)
  zupełnie nieważny
  najważniejszy
  Wypełnienia: 68
 • 3 strona

 • 7. Jakie cele ma realizować prowadzenie bloga/blogów firmowych. Zaznacz na skali najbardziej pasujące odpowiedzi. *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
    % Odpowiedzi
  Odpowiedź całkowicie nie pasuje raczej nie pasuje raczej pasuje całkowicie pasuje
  Budowanie pozycji firmy/pracownika jako eksperta w branży
  0,00% (0)
  1,47% (1)
   
  13,24% (9)
   
  85,29% (58)
   
  Budowanie relacji z klientami
  0,00% (0)
  5,88% (4)
   
  48,53% (33)
   
  45,59% (31)
   
  Zwiększanie wiarygodności firmy
  0,00% (0)
  1,47% (1)
   
  27,94% (19)
   
  70,59% (48)
   
  Odpowiadanie na potrzeby i troski udziałowców/investor relations
  38,24% (26)
   
  29,41% (20)
   
  17,65% (12)
   
  14,71% (10)
   
  Wzmacnianie procesów rekrutacyjnych/employer branding
  29,41% (20)
   
  41,18% (28)
   
  23,53% (16)
   
  5,88% (4)
   
  Wzmacnianie pozycji w rankingach wyszukiwarek
  1,47% (1)
   
  8,82% (6)
   
  39,71% (27)
   
  50,00% (34)
   
  Pozytywne wyróżnianie się na tle konkurencji
  0,00% (0)
  2,94% (2)
   
  27,94% (19)
   
  69,12% (47)
   
  Budowanie relacji z mediami
  2,94% (2)
   
  33,82% (23)
   
  42,65% (29)
   
  20,59% (14)
   
  Zwiększanie sprzedaży/pozyskiwanie kontaktów handlowych
  2,94% (2)
   
  26,47% (18)
   
  39,71% (27)
   
  30,88% (21)
   
  Edukacja rynku/klientów
  0,00% (0)
  0,00% (0)
  27,94% (19)
   
  72,06% (49)
   
 • 8. Czy cele stawiane przed blogiem/blogami są realizowane (firma osiąga założone korzyści z blogów?). *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  30,88%
  21
  raczej tak
   
  54,41%
  37
  raczej nie
   
  8,82%
  6
  zdecydowanie nie   0,00%
  0
  trudno powiedzieć
   
  5,88%
  4
  Wypełnienia: 68
 • 9. Czy partnerzy biznesowi firmy korzystają z bloga? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  zdecydowanie tak
   
  19,12%
  13
  raczej tak
   
  41,18%
  28
  raczej nie
   
  20,59%
  14
  zdecydowanie nie
   
  2,94%
  2
  trudno powiedzieć
   
  16,18%
  11
  Wypełnienia: 68
 • 4 strona

 • 10. Kto prowadzi Państwa bloga/blogi firmowe? (zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  dział marketingu, PR lub promocji
   
  60,29%
  41
  dyrektor zarządzający, prezes lub właściciel
   
  47,06%
  32
  firma zewnętrzna np. agencja, osoba na zlecenie, itp.
   
  13,24%
  9
  inne osoby z firmy spoza działów promocji, marketingu lub PR
   
  23,53%
  16
  klienci firmy   0,00%
  0
  wpisy gościnne
   
  23,53%
  16
  Wypełnienia: 68
 • 11. Czy firma monitoruje/czyta blogi firm konkurencyjnych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, na bieżąco
   
  45,59%
  31
  tak, sporadycznie
   
  44,12%
  30
  nie, ale wiemy, że konkurencja prowadzi blogi
   
  5,88%
  4
  nie, nigdy
   
  4,41%
  3
  Wypełnienia: 68
 • 12. Jak szybko firma odpowiada na komentarze użytkowników? (standardowe pytania użytkowników) *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  natychmiast - szybciej niż 15 minut
   
  11,76%
  8
  w ciągu 1 godziny
   
  22,06%
  15
  do 3 godzin
   
  10,29%
  7
  tego samego dnia
   
  27,94%
  19
  24 godziny
   
  20,59%
  14
  więcej niż 24 godziny
   
  7,35%
  5
  Wypełnienia: 68
 • 5 strona

 • 13. Czy na blogu pojawiły się kiedykolwiek negatywne komentarze użytkowników? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  tak, pojawiają się regularnie
   
  1,47%
  1
  tak, pojawiają się sporadycznie
   
  7,35%
  5
  nie, raczej się nie pojawiają - incydentalnie
   
  41,18%
  28
  nie, nigdy się nie pojawiły
   
  50,00%
  34
  Wypełnienia: 68
 • 14. W jaki sposób firma reaguje na negatywne komentarze? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  staramy się wyjaśnić sytuację w otwartej dyskusji w komentarzach na blogu
   
  42,65%
  29
  prosimy o indywidualny kontakt za pośrednictwem e-maila lub telefonu
   
  13,24%
  9
  ignorujemy lub usuwamy negatywne komentarze
   
  2,94%
  2
  inne - proszę opisać, jakie działania podejmuje firma:
   
  1,47%
  nie dotyczy
   
  39,71%
  27
  Wypełnienia: 68
 • 15. Jak od momentu stworzenia blogu zmienił się stosunek firmy do narzędzia, jakim jest blog?

  Zaznaczenie 3 oznacza, że stosunek się nie zmienił. Jeśli uważasz, że twoja firma blog prowadzi za krótko - nie odpowiadaj na to pytanie.
  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Skala lewa Średnia pozycja suwaka Skala prawa Średnia wartość (1-5)
  zdecydowanie na korzyść
  zdecydowanie na niekorzyść
  Wypełnienia: 61
 • 6 strona

 • 16. Jakie narzędzia social media wspomagają promocję wpisów blogowych? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Facebook
   
  92,65%
  63
  YouTube
   
  19,12%
  13
  Pinterest
   
  16,18%
  11
  Instagram
   
  20,59%
  14
  Twitter
   
  50,00%
  34
  LinkedIn
   
  36,76%
  25
  Kanał RSS
   
  20,59%
  14
  inne - podaj, jakie
   
  22,06%
  Wypełnienia: 68
 • 17. W jaki sposób autorzy są przypisywani do konkretnych wpisów? *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  z imienia i nazwiska
   
  72,06%
  49
  po przydomku
   
  7,35%
  5
  ​jako zespół redakcyjny
   
  11,76%
  8
  jako administrator strony
   
  7,35%
  5
  brak wyszczególnionego autora wpisu
   
  16,18%
  11
  inaczej - jak?
   
  2,94%
  Wypełnienia: 68
 • 18. Blog firmowy stanowi: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  część strony internetowej firmy (zakładkę - w tej samej domenie)
   
  60,29%
  41
  osobną domenę
   
  36,76%
  25
  inne - jakie?
   
  2,94%
  Wypełnienia: 68
 • 7 strona

 • 19. Proszę określić wielkość firmy: *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  firma jednoosobowa
   
  20,59%
  14
  2-5 pracowników
   
  32,35%
  22
  6-50 pracowników
   
  29,41%
  20
  ponad 50 pracowników
   
  17,65%
  12
  Wypełnienia: 68
 • 20. Proszę wskazać województwo *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  dolnośląskie
   
  10,29%
  7
  kujawsko-pomorskie
   
  1,47%
  1
  lubelskie   0,00%
  0
  lubuskie
   
  1,47%
  1
  łódzkie
   
  7,35%
  5
  małopolskie
   
  7,35%
  5
  mazowieckie
   
  23,53%
  16
  opolskie   0,00%
  0
  podkarpackie
   
  2,94%
  2
  podlaskie   0,00%
  0
  pomorskie
   
  2,94%
  2
  śląskie
   
  13,24%
  9
  świętokrzyskie
   
  2,94%
  2
  warmińsko-mazurskie
   
  2,94%
  2
  wielkopolskie
   
  20,59%
  14
  zachodniopomorskie
   
  2,94%
  2
  Wypełnienia: 68
 • 21. Proszę wskazać branżę, obszar działalności *

  Pokaż odpowiedzi Ukryj odpowiedzi
  Odpowiedź   % Liczba odp.
  Usługi profesjonalne
   
  32,35%
  22
  Styl życia
   
  4,41%
  3
  Media i marketing
   
  20,59%
  14
  Finanse
   
  2,94%
  2
  Sprzedaż i dystrybucja
   
  13,24%
  9
  Telekomunikacja   0,00%
  0
  Przemysł i technika
   
  2,94%
  2
  Instytucje
   
  1,47%
  1
  Inna - jaka?
   
  22,06%
  Wypełnienia: 68